Hull #12 – Par 4

Status: Ferdig planlagt.

Endelig er man oppe på toppen av åsen.
Men en del trær midt i fairway tvinger deg til å ta noen valg rundt gevinst og risiko.

Kurven er plassert på en liten fjellknaus, så går man litt kort får man nok en bratt putt.