Hull #13 – Par 3

Status: Ferdig planlagt.

Kort, men teknisk tunnell.
Kurv på en knaus som gjør landingen vanskelig.

Lett å gå både langt eller kort.