Hull #16 – Par 3

Status: Mangler kurv og og å felle de siste trærne.

Hull 16 har et greit fall det også, men man har ikke helt samme utsikten som på Top of the World. Hullet starter åpnent og man må velge mellom å legge seg opp eller forsøke å treffe trippel-mandoen og flyte nedover gjennom skogen for å ligge til birdie på andre siden.

Mando-størrelsen justeres etter hvor mange birdies hullet får.
For få og størrelsen økes for å friste mer, for mange og størrelsen minskes for å gjøre det vanskeligere.