Hull #19 – par 4

Status: Fjernet og vil designes på nytt og bli et annet sted.