Referat fra årsmøtet 26.01.17

Årsmøte i Sandefjord Frisbeeklubb 26.01.17

Sted: Idrettens hus Sandefjord
Tilstede:
Seamus Jackson, Odne Lyngstad, Kristoffer Amundsen, Isabell Vibeto, Henning Johnsen, Chris Sunde, Ole Kopstad, Thomas Kjær, Simen Lehmann, Dag Espen Gulliksen, Jonas Engesvik, Espen Økern, Truls T. Johnsen, Frode Sveen, Atle Olsen, Håkon G. Russeltvedt, Stig Markegård
1.Gjennomgang av saksliste
Sakslisten for årsmøtet ble gjennomgått av Odne. Odne ble valgt som ordstyrer og Henning ble valgt som referent.
Odne og Henning underskriver referatet fra årsmøtet.

2.Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent av deltakerne på årsmøtet.

3.Årsberetning 2016
Klubben hadde i 2016 40 medlemmer (en nedgang fra 42 i 2015).
Nov 15-Mars 16 Vinterserie 2015-2016 (Totalt 10 runder).
Kommentar: Bra oppmøte med 10-15 spilllere pr runde. Arrangeres igjen denne vinteren 2016-2017.
27.3 Påskegolf på Knattholmen med 18 spillere
7.4-29.9 Torsdagsgolf (26 runder)
90 ulike spillere (2015: 115), 20 spillere i snitt (2015: 25), 7 spesial runder (inkl nye runder som Vear og Knattholmen)
Kommentar: Reduksjon i antall spillere fra i fjor. Kun 7 stk hadde strøkne runder. Dette hadde vært 10 spillere med strøkne runder hvis 14 runder hadde vært tellende og 11 med 13 tellende.
6-8.5 Klubbtur Gøteborg og Ale med 12 spillere
Kommentar: Veldig bra sosial tur !
29.5 Kyst tour 49 Deltakere (32 Open, 5 Nybegynnere, 8 Master/Grandmaster, 2 damer, 2 Junior)
Kommentar: To registeringsteam funket veldig bra !
10.6 Vestfold tour 47 Deltakere (25 Open, 19 Nybegynnere, 2 damer, 1 Junior)
Kommentar: Bra teknisk gjennomføring av arrangementet.
15.8 Klubbtøyet ble mottatt etter å hatt logoavstemning for å bestemme logoen. Totalt har medlemmene bestilt følgende plagg (pr 31.12.16):
T-shirt: 12 Pike: 10 Hettegenser: 11 Vindjakke: 5 Caps: 8
20.8 Post NM (30 deltakere).
Kommentar: 1500 kr til klubben som teknisk arrangør. Aktuelt å gjøre dette igjen om klubben blir spurt.
10.9 Klubbmesterskap med 19 deltakere
Kommentar: Litt skuffende få deltakere. Hvordan kan vi få med flere neste gang ?
16-18.9 Klubb tur Gøteborg og Ale med 13 deltakere
Kommentar: Veldig bra sosial tur !
18.10-20.12 Innetrening i Bugårdshallen
Kommentar: Bra oppmøte med med 12 og 13 spillere de første gangene. Noe færre spillere etter det. Ultimate og putte trening. Trolig mer fokus på innspill og putting når utesesongen nærmer seg.

4. Klubbens årsregnskap
Regnskapet ble framlagt. Driftsresultatet for 2016 ble på 1000 kr. Summen er lavere enn tidligere år fordi det ble innvestert en del midler i forbindelse med anskaffelsen av klubbtøy.
Klubben har en positiv egenkapital på 27000 kr fordelt på 26000 kr på ulike kontoer og 1000 kr i kontanter.
Det ble vedtatt å legge det fullstendige årsregnskapet ut på hjemmesiden så fort som mulig.

5. Valg av nytt styre
På vegne av valgkommiteen la Ole Kopstad fram innstillingen til nytt styre.
Nytt styre ble enstemmig valg og ble besatt som følger:
Leder: Odne Lyngstad
Nestleder: Henning
Styremedlem: Jonas Engesvik
Styremedlem: Isabell Vibeto
Styremedlem: Hege Sørle Kopstad
Varamedlem 1: Kristoffer Amundsen
Varamedlem 2: Simen Lehmann
Varmedlem 3: Thomas Kjær
Varamedlem 4: Atle Olsen
Varamedlem 5: Truls Teal Olsen
Kasserere: Henning og Ole
Valgkomite: Chris Sunde og Dag Espen Gulliksen

6. Budsjett for 2017
Odne la fram klubbens budsjett for 2017. Det lagt fram forslag om å øke kontigenten til 100 kr for juniorer og 400 kr for voksne medlemmer. Dette ble vedatt av årsmøtet.
Det budsjetteres med et overskudd på 20000 kr som skal innvesteres i ny bane på et senere tidspunkt.

7. Innkomne saker

7.1 Forslag om oppsett for torsdagsgolfen for 2016

26 runder, med forslag om det skulle være 14, 15 eller 16 tellende runder i 2017.
14 runder ble bestemt å være antall tellende runder i 2017.
3 CTP’er som i fjor . Trolig 7 spesial runder.
Start (runde 1): 06.04
Slutt (runde 26): 28.9
Forslag spesial runder (dette ble ikke direkte diskuert på årsmøtet pga tidsnød, men vil bli avgjort av torsdagsgolf komiteen):
Runde 3 21.4 Tvungen backhand
Runde 5 4.5 Putter challenge
Runde 7 18.5 Double basket
Runde 10 8.6 Tvungen forehand
Runde 13 29.6 Par golf (best på sammenlagt lista med dårligst, nest best med nest dårligst osv.) Første 9 best shot og siste 9 worst shot ?
Runde 19 10.8 Knattholmen (to runder a 18 hull)
Runde 22 31.08 3 disc challenge
Komiteen vurderer om det skal opprettes en nybegynnerklasse.

7.2 Valg av ansvarlige for torsdag golfen 2017
Odne, Ole, Simen, Kristoffer, Truls ble ansvarlige for torsdagsgolfen i 2017. De undersøker om Scoorin skal benyttes eller ikke. Utgifter til Scoorin tas av klubbkassa.

7.3 Arrangementer i 2017
Etter avstemning ble det bestemt å jobbe videre med følgende arrangementer i 2017:
-Ace race/Trilogy
-Klubbtur X 2
-Vestfold tour
-High Energi tour
-Sandefjord Open (PDGA C tier)
Klubbmesterskap i september (lørsdag 9.9 ?)
Thomas ble valgt som kioskansvarlig ved kommende arrangementer.
Styret ser på egnede datoer for de ulike arrangementene.

7.4 Valg av klubbturansvarlige
Stener ble bedt om å være ansvarlig for klubbens klubbturer i 2017 i etterkant av årsmøtet. Han takket ja til dette.

7.5 Rekrutering
Hvordan får vi flere medlemmer etter noe nedgang i 2016 ?
Ulike temaer ble diskutert:
-Ukentlige treninger
-Ta mer kontakt med skoler
-Tydeligjøring av klubben under torsdagsgolfen (skilt, banner osv).
Styret diskutere hvordan man skal jobbe videre med ulike alternativer.

7.6 Status for arbeid med ny bane i Sandefjord
Odne og Henning redgjorde for hvilke områder som har vært evaluert til nå og status for disse.

8. Annet
Ingen andre saker ble diskutert.

Sandefjord 27.01.17
Henning Johnsen

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Referat fra årsmøtet 26.01.17

Årsmøte torsdag 26.01 kl 18

Det ønskes velkommen til årsmøte i Sandefjord Frisbeeklubb torsdag 26.01 kl 18 i Idrettens hus i Bugården.

Ønsker du å påvirke hva klubben skal jobbe med i 2017 ?
Har du meninger om hva klubben kan bli bedre på ?
Ønsker du å gjøre en innsats for klubben enten som deltaker i et utvalg, et verv i styret eller noe annet ?
Ønsker du å høre siste nytt om ny bane saken ?

Møt i såfall opp på årsmøtet !

Saksliste:

1.Gjennomgang av saksliste og utnevnelse av referent og ordstyer
2.Godkjenning av innkallingen til årsmøtet
3.Årsberetning for 2016
4. Årsregnskap for 2016
5. Valg av nytt styre
6. Forslag budsjett for 2017
7. Innkomne saker
7.1 Forslag om oppsett for torsdagsgolfen for 2017
7.2 Valg av ansvarlige for torsdaggolfen 2017
7.3 Hvilke arrangementer skal klubben ha i 2017 ?
7.4 Valg av klubbturansvarlige
7.5 Rekruttering
7.6 Status for arbeid med ny bane i Sandefjord
-Hvordan skal en ny bane finansieres ?
8. Annet

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Årsmøte torsdag 26.01 kl 18

Resultater Vintergolf 1-4

Vintergolfen er godt i gang i Sandefjord. Vinterens fire første runder er blitt avholdt på følgende datoer:

20 november
4 desember
18 desember
8 januar

Det er banen på Knattholmen som brukes i årets vintergolf. I tillegg til banens 18 ordinære relativt korte hull er det laget tre ekstra lengre hull.
I hver vintergolf spilles det to runder a 21 hull, og man deler inn nye grupper i runde 2 etter resultatene fra runde 1.

Det har totalt vært 24 spillere i aksjon i årets fire første runder.
Vinnerene har vært:

Runde 1: Simen Lehmann
Runde 2: Henrik Aaslund
Runde 3: Kristoffer Amundsen
Runde 4: Frode Karlsen

Totalresultater vintergolf 1-4

Neste runde i vintergolfen er søndag 22.1.

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Resultater Vintergolf 1-4

Vintergolf

Da starter vi opp med vintergolf fra førstkommende søndag !
Opplegget i år blir som følger:
-10 runder på Knattholmen der det spilles 2 X 21 hull på hver runde
-Oppmøte for registrering 10.45, start kl 11
-7 av 10 runder teller i sammendraget
-3 X CTP
-Vintergolf datoer:
Runde 1: 13 november
Runde 2: 4 desember
Runde 3: 18 desember
Runde 4: 8 januar
Runde 5: 22 januar
Runde 6: 5 februar
Runde 7: 19 februar
Runde 8: 5 mars
Runde 9: 19 mars
Runde 10: 2 april

Endringer kan forekomme hvis været blir for ekstremt.

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Vintergolf

Resultater Ukesgolf 26 + Total for 2016

Vinner Ukesgolfligaen 2016 er Chris Sunde!

chris

Odnes Photoshop-skillz mangler realisme.

 

Den siste ukesgolfen ble holdt i kuling!
Det førte til den klareste seiersmarginen dette året med hele 8 kast!
Den tok Simen Lehman med +2.

Men den store seierherren denne dagen var Chris som stakk av med pokalen han allerede hadde på peishyllen.

 

Resultater

Total 2016

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Resultater Ukesgolf 26 + Total for 2016

Ukesgolf 15.09 og 22.09

15.09 startet vi for første gang i år klokka 17:00.
Kanskje det var derfor kun 14 spillere møtte opp.

Best var Chris Sunde på 55 kast (-1), mens Kjetil Johansen og Odne Lyngstad delte andre plassen på 57 (+1).
chris-odne-kjetil

CTP var på hull 10, 11 og 12, men husker ikke hvem som vant disse!

22.09 hadde vi en av våre spesialgolfer, denne gangen var det Mulligan som sto på programmet.
Seieren ble delt av Ole Kopstad, Kristoffer Amundsen og Simen Lehmann på 53 (-3).
kristoffer-ole-simen
CTP var på hull 13, 14 og 15, og ble vunnet av Nicholay Skjelbred, Simen Lehmann og Achim Schelhas.

Nest uke er siste tellende runde i sammendraget! Chris Sunde har allerede vunnet, bak han er det helt likt mellom Kristoffer Amundsen og Simen Lehmann i kampen om andre plassen!

15.09.16
22.09.16
Totalt

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Ukesgolf 15.09 og 22.09

Resultater klubbtur til Gøteborg og Ale 16-18.9

klubbtur-sep2016
13 spillere dro på tur til Gøteborg og Ale denne helgen. Det var lagt opp til en ambisiøs spilleplan med tre baner rundt Gøteborg på lørdag (Slottskogen, Onsala og Skatås) og de to Ale banene på søndag.
Denne gang ble det ikke kåret en sammenlagtvinner men heller vinnere på de ulike banene med unntak av at resultatene på gul og hvit Ale bane ble slått sammen.

Det var mye bra kasting på alle banene. Alle banene har sin egen sjarm og er morsomme å spille på.
Slottskogen er relativt korte, men teknisk krevende hull (ikke ulikt Bugården).
Onsala har ganske lange og relativt åpne hull med mange OB linjer.
Slottskogen har mellom lange skogshull (mellom Slottskogen og Onsala i lengde) og er også en bra bane.
Gul og hvit bane på Ale er begge fantastiske.Man ser at det er lagt ned utrolig mange timer for å få banene så bra som mulig. Gul bane er kortere og mer teknisk (med hullengder omtrent som Onsala), mens den hvite Ale banen er laaang og vil naturlig nok favorisere spillere med lange driver. Vi spilt alle banens 18 hull denne gang og det var en opplevelse.
ale-hvit-hull-12
ale-hvit-hull-17

Vinnerene på de ulike banene ble:
Slottskogen:                                Kristoffer Amundsen
Onsala:                                         Chris Sunde
Skatås:                                         Chris Sunde
Ale (sammenlagt gul og hvit): Odne Lyngstad

Resultater fra alle baner (inkl. sammenlagt for alle baner selv om det ikke ble kåret en sammenlagtvinner) finnes her:

Merk at noen score er endret etter at noen ikke klarte å regne riktig. Det er selvfølgelig ikke ilagt poengstraff for feilregning.

Vi satser på ny klubbtur i mai og ny lignende tur til Gøteborg og Ale er mest trolig pr nå.
Hvis andre klubber har lyst til å dra på tur sammen med oss da,så er det bare å ta kontakt med klubben.

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Resultater klubbtur til Gøteborg og Ale 16-18.9

Ukesgolf 08.09.16

Stener Vines og Simen Lehmann delte seieren på 54 (-2).
To kast bak kom Kristoffer Amundsen på 56 (0) før hele 4 spillere delte fjerde plassen på 62 (+6).
Vi hadde som alltid tre CTP’er, denne gangen på hull 7, 8 og 9. Hvem som vant de fikk jeg ikke med meg, men noen var det!

stener-og-simen

Resultater 08.09.16.
Sammenlagt.

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Ukesgolf 08.09.16

Klubbmesterene er kåret !

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Klubbmesterskapet ble avholdt i grått, og litt vindfullt september vær.
Det ble spilt to runder av 18 hull og i tillegg en fem hulls finale i Open klassen med fem alternative hull som aldri hadde vært brukt i konkurranse før.5

I vanlig Sandefjord stil hadde vi tre CTP hull. CTP vinnerene ble Kristoffer Amundsen (hull 2), Jan Ove Karlsen (hull 6) og Ole Kopstad (hull 17).

Etter første runde var Kristoffer klart i ledelsen med en 54 (-2) runde. På plassene bak fulgte Stener med 58 (+2) og Chris, Odne, Henrik alle med 59 (+3) runder. I nybegynner klassen skilte det tre kast mellom Håkon med 63, Jan Ove med 65 og Ragnar med 66.

Etter runde 2 ble følgende fem klar for finalen:
Kristoffer med totalt 110, Odne (113), Stener (114), Ole Ragnar (114) og Simen (114).

I finalen var preget av mange bra kast på de nye alternative hullene. Kristoffer, Odne og Stener klarte de fem hullene på 18 kast, mens Ole Ragnar og Simen brukte hhv 19 og 22.
Det betydde at Kristoffer dermed ble årets klubbmester i Sandefjord Frisbeeklubb ! Vi gratulerer ham så mye.

Blant nybegynnerene ble Håkon tilslutt mester med totalt 125 kast, mens Jan Ove kom på andre med 129 kast.

Resultater

2
3

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Klubbmesterene er kåret !

Resultater 25.08.16 og 01.09.16

Tida flyr, og plutselig har det gått flere uker siden sist det kom noen resultater!

25.08.16

For en gangs skyld var det meldt møkkavær, så bare 9 spillere stilte opp!
Tilogmed Olav Oppedal fikk lånt med seg en paraply han bar rundt runden, noe som gjorde at det ikke kom noe særlig regn likevel!

1813_107899485634_9035_n
Kristoffer Amundsen (bildet over) vant overlegent med en runde på 51 (-5), andre plassen tok Henrik Aaslund på 57 (+1) mens Chris Sunde og Stener Vines delte tredje plassen på 59 (+5).

CTP1 på hull 1 tok Stener Vines, CTP2 på hull 2 tok også Stener, mens han var så snill å lot Henrik vinne CTP3 på hull 3.

01.09.16

Kristoffer
Kristoffer Amundsen (bildet over) må anses som storfavoritt til klubbmesterskapet i helga da han vant sin tredje torsdagsgolf på rad 01.09.16!
Han vant på 53 (-3) foran Simen Lehmann på 55 (-1) og Ole Kopstad på 57 (+1).

CTP1 på hull 4 tok Kristoffer Amundsen, mens Chris Sunde tok både CTP2 og CTP3 på hull 5 og 6.

Resultater 25.08.16.
Resultater 01.09.16.
Totalt

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Resultater 25.08.16 og 01.09.16