Waves

Resultater vintergolf 10

5. april 2017

10 spillere møtte opp til siste vintergolf søndag 2.4. Været var tilnærmet perfekt med sol og lite vind.
Det ble spilt på en 19 hulls bane med par på 60.
Ken Strøm var eneste spiller som klart en runde på par og tok dermed sin første seirer. På andre og tredjeplass fulgte Nick og Stener med hhv +2 og +3 runder.

Da ingen av de tre øverste på sammenlagt lista var med på siste runde, ble det naturlig nok ingen endringen i toppen.
Dermed kan Kristoffer Amundsen gratuleres som vintergolfmester for sesongen 2016-2017. Vi gratulerer !

Totalt var 30 spillere innom på en eller flere vintergolfrunder dvs. en økning fra forrige vinter.

Resultater vintergolf

Torsdagsgolfen starter opp denne uken, så vel møtt der !

Resultater vintergolf 8 og 9

19. mars 2017

11 personer møtte opp til vintergolf 8 søndag 5 mars i Bugården. Det var noe snø på banen, med tee’ene var snøfrie. Det ble benyttet en bane med 19 hull og par på 61.

Chris Sunde dro i land seieren med en runde på -4(57). Tommy Steingrimsen tok andreplassen på -3 (58) og Odne Lyngstad tredjeplassen med en par (61) runde.

14 personer møtte opp til vintergolf 9 søndag 12 mars i Bugården. Samme bane som vintergolf 8 ble brukt denne vintergolfrunden også.

Marius og Chris delte seieren med -2 (59) runder, mens Kristoffer hadde dagens tredje runde under par med -1 (58) og tok tredjeplassen.

Sammenlagt leder Kristoffer med 310 poeng (7 tellende runder), mens Ole K har andreplassen med 281 (7 tellende runder). Tommy tredjeplassen med 265 poeng (6 tellende runder). 7 av 10 runder teller sammenlagt dvs. dårligste runder strykes hvis man deltatt på flere enn 7 runder.

Dette betyr at seieren sammenlagt fremdeles ikke er helt avgjort. Tommy vil med seier i siste runde gå opp i 315 poeng. Dette betyr i såfall at Kristoffer må få minst 43 poeng (tredjeplass) for å vinne (hans dårligste runde med 37 strykes). Hvis Tommy får 45 poeng (andreplass), så holder det med minst 39 poeng (femteplass) for Kristoffer for å vinne.

Resultater vintergolf

Siste vintergolf runde er søndag 2 april. Møt opp og ser hvem som blir vintergolfmester og tar pokalen med seg hjem !

Resultater vintergolf 7

20. februar 2017


14 personer møte opp i strålende vintervær med blå himmel og 4-5 plussgrader.
Det ble spilt på en bane med 20 hull med par på 63. I tillegg til banens 18 vanlige hull (med de endringene anleggsarbeidet i forbindelse med utbyggingen av ishallen medfører) var det to ekstra hull over fotballbanen mellom svømmehallen og kurv 18.

Chris Sunde dro i land seieren med en runde på -1 (62). Andreplassen ble delt mellom Kristoffer Amundsen, Odne Lyngstad og Tommy Steingrimsen som alle hadde runder på par (63).

Sammenlagt leder Kristoffer med 267 poeng, mens Tommy og Henrik har andre og tredjeplassen med hhv 220 og 182 poeng. 7 av 10 runder teller sammenlagt dvs. dårligste runder strykes hvis man deltatt på flere enn 7 runder. Se fullstendige resultater nedenfor.

Det er tre vintergolf runder igjen og neste runde avholdes søndag 5 mars i Bugården.

Resultater vintergolf

Resultater vintergolf 5 og 6

8. februar 2017

Vintergolf 5 ble avholdt 22.01 og ble det spilt 2 X 21 hull på Knattholmen dvs. tre ekstra hull i forhold til banens 18 normale. Det ga en bane med par på 63.

Henrik Aalund vant overlegent med 98 (-28), mens Tommy Stengrimsen og Stener Vines kom på andre og tredje plass med hhv 102 (-24) og 104 (-22) kast.

Vintergolf 5 ble avholdt 05.02 og ble det spilt 2 X 20 hull på Knattholmen med to ekstra hull hull i forhold til banens 18 normale. Hull nr 20 var par 4, så dette ble en bane med par på 61.

Tommy Stengrimsen vant overlegent med 98 (-24), mens Kristoffer Amundsen på en enda klarere andreplass med 102 (-20). Stener Vines kom på tredje plass med 110 (-12) kast.

Noen feil i resultatfilen fra runden 18.12 er rettet opp. Meld gjerne fra om det finnes andre feil.

Resultater vintergolf

Neste runde med vintergolf avholdes søndag 19.2.

Referat fra årsmøtet 26.01.17

27. januar 2017

Årsmøte i Sandefjord Frisbeeklubb 26.01.17

Sted: Idrettens hus Sandefjord
Tilstede:
Seamus Jackson, Odne Lyngstad, Kristoffer Amundsen, Isabell Vibeto, Henning Johnsen, Chris Sunde, Ole Kopstad, Thomas Kjær, Simen Lehmann, Dag Espen Gulliksen, Jonas Engesvik, Espen Økern, Truls T. Johnsen, Frode Sveen, Atle Olsen, Håkon G. Russeltvedt, Stig Markegård
1.Gjennomgang av saksliste
Sakslisten for årsmøtet ble gjennomgått av Odne. Odne ble valgt som ordstyrer og Henning ble valgt som referent.
Odne og Henning underskriver referatet fra årsmøtet.

2.Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent av deltakerne på årsmøtet.

3.Årsberetning 2016
Klubben hadde i 2016 40 medlemmer (en nedgang fra 42 i 2015).
Nov 15-Mars 16 Vinterserie 2015-2016 (Totalt 10 runder).
Kommentar: Bra oppmøte med 10-15 spilllere pr runde. Arrangeres igjen denne vinteren 2016-2017.
27.3 Påskegolf på Knattholmen med 18 spillere
7.4-29.9 Torsdagsgolf (26 runder)
90 ulike spillere (2015: 115), 20 spillere i snitt (2015: 25), 7 spesial runder (inkl nye runder som Vear og Knattholmen)
Kommentar: Reduksjon i antall spillere fra i fjor. Kun 7 stk hadde strøkne runder. Dette hadde vært 10 spillere med strøkne runder hvis 14 runder hadde vært tellende og 11 med 13 tellende.
6-8.5 Klubbtur Gøteborg og Ale med 12 spillere
Kommentar: Veldig bra sosial tur !
29.5 Kyst tour 49 Deltakere (32 Open, 5 Nybegynnere, 8 Master/Grandmaster, 2 damer, 2 Junior)
Kommentar: To registeringsteam funket veldig bra !
10.6 Vestfold tour 47 Deltakere (25 Open, 19 Nybegynnere, 2 damer, 1 Junior)
Kommentar: Bra teknisk gjennomføring av arrangementet.
15.8 Klubbtøyet ble mottatt etter å hatt logoavstemning for å bestemme logoen. Totalt har medlemmene bestilt følgende plagg (pr 31.12.16):
T-shirt: 12 Pike: 10 Hettegenser: 11 Vindjakke: 5 Caps: 8
20.8 Post NM (30 deltakere).
Kommentar: 1500 kr til klubben som teknisk arrangør. Aktuelt å gjøre dette igjen om klubben blir spurt.
10.9 Klubbmesterskap med 19 deltakere
Kommentar: Litt skuffende få deltakere. Hvordan kan vi få med flere neste gang ?
16-18.9 Klubb tur Gøteborg og Ale med 13 deltakere
Kommentar: Veldig bra sosial tur !
18.10-20.12 Innetrening i Bugårdshallen
Kommentar: Bra oppmøte med med 12 og 13 spillere de første gangene. Noe færre spillere etter det. Ultimate og putte trening. Trolig mer fokus på innspill og putting når utesesongen nærmer seg.

4. Klubbens årsregnskap
Regnskapet ble framlagt. Driftsresultatet for 2016 ble på 1000 kr. Summen er lavere enn tidligere år fordi det ble innvestert en del midler i forbindelse med anskaffelsen av klubbtøy.
Klubben har en positiv egenkapital på 27000 kr fordelt på 26000 kr på ulike kontoer og 1000 kr i kontanter.
Det ble vedtatt å legge det fullstendige årsregnskapet ut på hjemmesiden så fort som mulig.

5. Valg av nytt styre
På vegne av valgkommiteen la Ole Kopstad fram innstillingen til nytt styre.
Nytt styre ble enstemmig valg og ble besatt som følger:
Leder: Odne Lyngstad
Nestleder: Henning
Styremedlem: Jonas Engesvik
Styremedlem: Isabell Vibeto
Styremedlem: Hege Sørle Kopstad
Varamedlem 1: Kristoffer Amundsen
Varamedlem 2: Simen Lehmann
Varmedlem 3: Thomas Kjær
Varamedlem 4: Atle Olsen
Varamedlem 5: Truls Teal Olsen
Kasserere: Henning og Ole
Valgkomite: Chris Sunde og Dag Espen Gulliksen

6. Budsjett for 2017
Odne la fram klubbens budsjett for 2017. Det lagt fram forslag om å øke kontigenten til 100 kr for juniorer og 400 kr for voksne medlemmer. Dette ble vedatt av årsmøtet.
Det budsjetteres med et overskudd på 20000 kr som skal innvesteres i ny bane på et senere tidspunkt.

7. Innkomne saker

7.1 Forslag om oppsett for torsdagsgolfen for 2016

26 runder, med forslag om det skulle være 14, 15 eller 16 tellende runder i 2017.
14 runder ble bestemt å være antall tellende runder i 2017.
3 CTP’er som i fjor . Trolig 7 spesial runder.
Start (runde 1): 06.04
Slutt (runde 26): 28.9
Forslag spesial runder (dette ble ikke direkte diskuert på årsmøtet pga tidsnød, men vil bli avgjort av torsdagsgolf komiteen):
Runde 3 21.4 Tvungen backhand
Runde 5 4.5 Putter challenge
Runde 7 18.5 Double basket
Runde 10 8.6 Tvungen forehand
Runde 13 29.6 Par golf (best på sammenlagt lista med dårligst, nest best med nest dårligst osv.) Første 9 best shot og siste 9 worst shot ?
Runde 19 10.8 Knattholmen (to runder a 18 hull)
Runde 22 31.08 3 disc challenge
Komiteen vurderer om det skal opprettes en nybegynnerklasse.

7.2 Valg av ansvarlige for torsdag golfen 2017
Odne, Ole, Simen, Kristoffer, Truls ble ansvarlige for torsdagsgolfen i 2017. De undersøker om Scoorin skal benyttes eller ikke. Utgifter til Scoorin tas av klubbkassa.

7.3 Arrangementer i 2017
Etter avstemning ble det bestemt å jobbe videre med følgende arrangementer i 2017:
-Ace race/Trilogy
-Klubbtur X 2
-Vestfold tour
-High Energi tour
-Sandefjord Open (PDGA C tier)
Klubbmesterskap i september (lørsdag 9.9 ?)
Thomas ble valgt som kioskansvarlig ved kommende arrangementer.
Styret ser på egnede datoer for de ulike arrangementene.

7.4 Valg av klubbturansvarlige
Stener ble bedt om å være ansvarlig for klubbens klubbturer i 2017 i etterkant av årsmøtet. Han takket ja til dette.

7.5 Rekrutering
Hvordan får vi flere medlemmer etter noe nedgang i 2016 ?
Ulike temaer ble diskutert:
-Ukentlige treninger
-Ta mer kontakt med skoler
-Tydeligjøring av klubben under torsdagsgolfen (skilt, banner osv).
Styret diskutere hvordan man skal jobbe videre med ulike alternativer.

7.6 Status for arbeid med ny bane i Sandefjord
Odne og Henning redgjorde for hvilke områder som har vært evaluert til nå og status for disse.

8. Annet
Ingen andre saker ble diskutert.

Sandefjord 27.01.17
Henning Johnsen

Årsmøte torsdag 26.01 kl 18

12. januar 2017

Det ønskes velkommen til årsmøte i Sandefjord Frisbeeklubb torsdag 26.01 kl 18 i Idrettens hus i Bugården.

Ønsker du å påvirke hva klubben skal jobbe med i 2017 ?
Har du meninger om hva klubben kan bli bedre på ?
Ønsker du å gjøre en innsats for klubben enten som deltaker i et utvalg, et verv i styret eller noe annet ?
Ønsker du å høre siste nytt om ny bane saken ?

Møt i såfall opp på årsmøtet !

Saksliste:

1.Gjennomgang av saksliste og utnevnelse av referent og ordstyer
2.Godkjenning av innkallingen til årsmøtet
3.Årsberetning for 2016
4. Årsregnskap for 2016
5. Valg av nytt styre
6. Forslag budsjett for 2017
7. Innkomne saker
7.1 Forslag om oppsett for torsdagsgolfen for 2017
7.2 Valg av ansvarlige for torsdaggolfen 2017
7.3 Hvilke arrangementer skal klubben ha i 2017 ?
7.4 Valg av klubbturansvarlige
7.5 Rekruttering
7.6 Status for arbeid med ny bane i Sandefjord
-Hvordan skal en ny bane finansieres ?
8. Annet

Resultater Vintergolf 1-4

9. januar 2017

Vintergolfen er godt i gang i Sandefjord. Vinterens fire første runder er blitt avholdt på følgende datoer:

20 november
4 desember
18 desember
8 januar

Det er banen på Knattholmen som brukes i årets vintergolf. I tillegg til banens 18 ordinære relativt korte hull er det laget tre ekstra lengre hull.
I hver vintergolf spilles det to runder a 21 hull, og man deler inn nye grupper i runde 2 etter resultatene fra runde 1.

Det har totalt vært 24 spillere i aksjon i årets fire første runder.
Vinnerene har vært:

Runde 1: Simen Lehmann
Runde 2: Henrik Aaslund
Runde 3: Kristoffer Amundsen
Runde 4: Frode Karlsen

Totalresultater vintergolf 1-4

Neste runde i vintergolfen er søndag 22.1.

Vintergolf

10. november 2016

Da starter vi opp med vintergolf fra førstkommende søndag !
Opplegget i år blir som følger:
-10 runder på Knattholmen der det spilles 2 X 21 hull på hver runde
-Oppmøte for registrering 10.45, start kl 11
-7 av 10 runder teller i sammendraget
-3 X CTP
-Vintergolf datoer:
Runde 1: 13 november
Runde 2: 4 desember
Runde 3: 18 desember
Runde 4: 8 januar
Runde 5: 22 januar
Runde 6: 5 februar
Runde 7: 19 februar
Runde 8: 5 mars
Runde 9: 19 mars
Runde 10: 2 april

Endringer kan forekomme hvis været blir for ekstremt.

Ukesgolf 15.09 og 22.09

24. september 2016

15.09 startet vi for første gang i år klokka 17:00.
Kanskje det var derfor kun 14 spillere møtte opp.

Best var Chris Sunde på 55 kast (-1), mens Kjetil Johansen og Odne Lyngstad delte andre plassen på 57 (+1).
chris-odne-kjetil

CTP var på hull 10, 11 og 12, men husker ikke hvem som vant disse!

22.09 hadde vi en av våre spesialgolfer, denne gangen var det Mulligan som sto på programmet.
Seieren ble delt av Ole Kopstad, Kristoffer Amundsen og Simen Lehmann på 53 (-3).
kristoffer-ole-simen
CTP var på hull 13, 14 og 15, og ble vunnet av Nicholay Skjelbred, Simen Lehmann og Achim Schelhas.

Nest uke er siste tellende runde i sammendraget! Chris Sunde har allerede vunnet, bak han er det helt likt mellom Kristoffer Amundsen og Simen Lehmann i kampen om andre plassen!

15.09.16
22.09.16
Totalt

Resultater klubbtur til Gøteborg og Ale 16-18.9

20. september 2016

klubbtur-sep2016
13 spillere dro på tur til Gøteborg og Ale denne helgen. Det var lagt opp til en ambisiøs spilleplan med tre baner rundt Gøteborg på lørdag (Slottskogen, Onsala og Skatås) og de to Ale banene på søndag.
Denne gang ble det ikke kåret en sammenlagtvinner men heller vinnere på de ulike banene med unntak av at resultatene på gul og hvit Ale bane ble slått sammen.

Det var mye bra kasting på alle banene. Alle banene har sin egen sjarm og er morsomme å spille på.
Slottskogen er relativt korte, men teknisk krevende hull (ikke ulikt Bugården).
Onsala har ganske lange og relativt åpne hull med mange OB linjer.
Slottskogen har mellom lange skogshull (mellom Slottskogen og Onsala i lengde) og er også en bra bane.
Gul og hvit bane på Ale er begge fantastiske.Man ser at det er lagt ned utrolig mange timer for å få banene så bra som mulig. Gul bane er kortere og mer teknisk (med hullengder omtrent som Onsala), mens den hvite Ale banen er laaang og vil naturlig nok favorisere spillere med lange driver. Vi spilt alle banens 18 hull denne gang og det var en opplevelse.
ale-hvit-hull-12
ale-hvit-hull-17

Vinnerene på de ulike banene ble:
Slottskogen:                                Kristoffer Amundsen
Onsala:                                         Chris Sunde
Skatås:                                         Chris Sunde
Ale (sammenlagt gul og hvit): Odne Lyngstad

Resultater fra alle baner (inkl. sammenlagt for alle baner selv om det ikke ble kåret en sammenlagtvinner) finnes her:

Merk at noen score er endret etter at noen ikke klarte å regne riktig. Det er selvfølgelig ikke ilagt poengstraff for feilregning.

Vi satser på ny klubbtur i mai og ny lignende tur til Gøteborg og Ale er mest trolig pr nå.
Hvis andre klubber har lyst til å dra på tur sammen med oss da,så er det bare å ta kontakt med klubben.

Neste side »