Hull #16 – Par 3

«Skitt fiske»

  • Par 3
  • 106 meter
  • Dobbelmando
  • Drop mellom mandoene, ved mandobom eller OB.
  • OB over strømgjerdet til venstre.

Hull #16 har et greit fall det også, men man har ikke helt samme utsikten som på Top of the World. Hullet starter åpent og man må velge mellom å legge seg opp eller forsøke å treffe trippel-mandoen og flyte nedover gjennom skogen for å ligge til birdie på andre siden.

Mando-størrelsen justeres etter hvor mange birdies hullet får.
For få og størrelsen økes for å friste mer, for mange og størrelsen minskes for å gjøre det vanskeligere.

Hull # 16 er sponset av Skitt Fiske