Hull #8 – Par 3

«Gallis»

  • Par 3
  • 64 meter
  • OB i vannet langt bak kurv.

Hull #8 går ned mot Gallisvannet og ender på en aldri så liten kolle.

Her er lengdekontroll viktig.
Går man for kurv er man langt forbi om man ikke treffer.
Går man for kort får man en såkalt death-putt!
Pass på vinden om du går for spike-hyzeren.

Hull #8 er Sponset av Ole Myhre.
Gi ham en high five når du ser ham på banen!