Baneguide Bugården

En Baneguide for Bugården
Tallene på skiltene er feil om dagen.

1  – Par 4 tunnell langs parkeringspalssen.
2 – Par 3 i tunnell skogen, kurven er vanskelig plassert på en fjellhylle.
3 – Par 3 tunnell opp en bratt bakke.
4 – Par 3 tunnell ned bakke, svinger til høyre.
5 – Par 3 tunnell i skogen.
6 – Par 3 parkhull, dogleg høyre. Tee på høyre side av treet på kumlokket.
7 – Par 3 park-hull.
8 – Par 3 tunnell venstresving.
9 – Par 3 tunnell svak høyresving. Deler teepad med 12.
10 – Par 3 tunnell bratt oppover. Banens vanskeligste hull. Rollaway-potensiale.
11 – Par 3 tunnell kraftig høyre.
12 – Par 4 tunnell, med to mandoer. Free drop fra skråning mot vei. Ob på vei. Deler teepad med 9.

13 – Par 4 tunnell og trippelmando. En real utfordring!
14 – Par 3 kort, men med meget presset tee-shot.
15 – Kort hull som svinger mot venstre. Pass deg for vinden.
16 – Par 3 parkhull, men beskyttet kurv under trær.Forlenget til akkurat 100 meter.
17 – Par 3.  OB på og over vei.
18 – Par 3. Mando på venstre av tre. OB over gjerdet. OB på og over vei.

(banen er i endring om dagen, vi forsøker å holde denne siden oppdatert, men siden vi ikke enda vet hva som endres kan siden noen ganger lagge litt etter endringene.)