Waves

Regler

6. juli 2012

Regler

Det er alltid den spilleren som ligger lengst fra kurven som kaster først, selv om spilleren har kastet flere kast enn deg. Når man kommer fram til disken man har kastet skal det markeres med en markør/minidisk i forkant av disken før man fjerner den. På neste kast skal man stå med den fremste foten innenfor 0-30cm bak markøren i det man kaster neste kast.

Lander frisbeen i et tre og ikke kommer ned av seg selv skal neste kast tas rett under der frisbeen befinner seg. Dette gir ingen straffekast.

Banene kan ha ulike hinder som ”Mandatory” og ”OB”. Disse kan være kunstige hindre som er laget enten for å gjøre banen litt vanskeligere eller så er de der av sikkerhetsmessige årsaker. ”OB” = Out of bounds (utenfor banen). Disken spilles fra der den sist var god eller fra forrige utkaststed. Ett straffekast tildeles. ”Mandatory” angir at du må kaste til høyre, venstre eller mellom et hinder (tre, lyktestolpe o.l). Hvis du bommer på dette så blir neste utkast (dropzone) en meter bak mandatorylinjen (90 graders linje på inntil fem meter sett fra tee) eller på oppmerket område der hvor det finnes. Ett straffekast tildeles. Er det en dobbel mandatory så går linjen mellom mandatorypunktene. Respekter OB og mandatory regler for banen du spiller på.

Du skal også vise hensyn til andre som bruker områdene banen ligger på. Er det mennesker i veien, be dem flytte seg eller vent til det er klar bane før du kaster.

Mer info kan leses her