Hull #3 – Par 3

Status: 
70% Ferdig, men spillbart. 
Har tee og kurv, men mangler OB og gress på tee 
samt litt rydding av kvist og plenklipp.

Hull 4 er et par 4 hull uten spesielle komplikasjoner.
Hullet bukter seg frem over en eng. Først til venstre, så tilbake til høyre igjen.

Utfordringen er OB langst venstre side samt at noen trær gjør utkastet litt trangt.