Hull #8 – Par 3

Status: 40% klar. 
Tee-pad bygget. 
Mangler gress og kurv og rydding på green.

Hull #8 går ned mot Gallisvannet og ender på en aldri så liten kolle.
Her er lengdekontroll viktig. Går man for kurv er man langt forbi om man ikke treffer. Går man for kort får man en såkalt death-putt!