Waves

Årsmøte i Sandefjord Frisbeeklubb 13.02.24

15. februar 2024

Klubbens årsmøte ble avholdt i går med 20 personer tilstede.

Følgende personer ble valgt inn i styret, valgkomite og kontroll komite:

Leder: Henning Johnsen
Nestleder: Ole Kopstad
Styremedlem: Øyvind Skjellin
Styremedlem: Isabell Vibeto
Styremedlem: Inger Christensen
Styremedlem: Raymond Andreassen
Styremedlem: Bjørnar Baumann
Styremedlem: Preben Aspelund

Valgkomite: Ken Strøm og Perry Pindsle. Varamedlem: Thomas Hoff
Kontroll komite: Marius Kultorp og Jannicke Heia-Sannerholt

Av andre store og små oppgaver i klubben, å kan følgende nevnes:

Arrangement komite: Odne Lyngstad, Raymond Andreassen, Kim Hette, Stig Markegård, Henning Johnsen, Bjørnar Baumann og Isabell Vibeto

Torsdagsgolf/vintergolf ansvarlige: Stig Markegård, Ole Kopstad, Isabell Vibeto Øyvind Skjellin og Henning Johnsen

Klubbtur komite: Øyvind Skjellin, Ole Kopstad, Stig Markegård, Bjørnar Baumann og Raymond Andreassen

Kodal ATV klippeteam: Bjørnar Baumann, Andre Knutsen, Ole Kopstad, Ole Hagen, Stig Markegård,Thomas Hoff

-Lost disk kasse ansvarlig Bugården: Bjørnar Baumann
-Lost disk kasse ansvarlig Kodal: Ole Morten Skolli
-Lost disk kasse ansvarlig Håsken: Asgeir Moland

-Baneansvarlig Bugården: Bjørn Mikalsen
-Baneansvarlig Knattholmen: Lutz Lundberg
-Baneansvarlig Håsken: Asgeir Moland