Waves

Årsmøte torsdag 26.01 kl 18

12. januar 2017

Det ønskes velkommen til årsmøte i Sandefjord Frisbeeklubb torsdag 26.01 kl 18 i Idrettens hus i Bugården.

Ønsker du å påvirke hva klubben skal jobbe med i 2017 ?
Har du meninger om hva klubben kan bli bedre på ?
Ønsker du å gjøre en innsats for klubben enten som deltaker i et utvalg, et verv i styret eller noe annet ?
Ønsker du å høre siste nytt om ny bane saken ?

Møt i såfall opp på årsmøtet !

Saksliste:

1.Gjennomgang av saksliste og utnevnelse av referent og ordstyer
2.Godkjenning av innkallingen til årsmøtet
3.Årsberetning for 2016
4. Årsregnskap for 2016
5. Valg av nytt styre
6. Forslag budsjett for 2017
7. Innkomne saker
7.1 Forslag om oppsett for torsdagsgolfen for 2017
7.2 Valg av ansvarlige for torsdaggolfen 2017
7.3 Hvilke arrangementer skal klubben ha i 2017 ?
7.4 Valg av klubbturansvarlige
7.5 Rekruttering
7.6 Status for arbeid med ny bane i Sandefjord
-Hvordan skal en ny bane finansieres ?
8. Annet