Waves

inkalling til årsmøte Torsdag 21 Januar kl 18:00 – 21:00

29. desember 2015

foreløpig uavklart, 21/1-2016
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016

Sandefjord Frisbeeklubb avholder sitt årsmøte:

Torsdag 21 Januar kl 18:00 – 21:00

Sted: foreløpig uavklart

Saksliste:

Åpning og fremleggelse av saksliste

valg av referent

valg av to medlemmer til underskriving av protokollen

Årsberetning (2015)  (Lasse Håkonsen)

Regnskap (2015) (Egil Skjelbred)

Innkomne forslag

Handlingsplan og budsjett for 2016.

Valg av styre m/vara
Inntil tre representanter med vararepresentanter til naif årsmøte
Valgkomite, bestående av minst tre medlemmer med varamedlemmer
2 regnskapskyndige personer til å revidere regnskapet eller revisor

Forslag til saker sendes til : (Lasse Håkonsen + tlf: 98 66 61 62 + e-post : kontakt @ sandefjordfrisbee.net , frist: omgående)

Forslag til valgkomiteen sendes til: (Chris Nicolai Sunde, benytt gjerne epost, evt etterspør kontakt info på: kontakt @ sandefjordfrisbee.net, frist omgående)

Velkommen!

Med hilsen

Sandefjord Frisbeeklubb