Waves

Referat fra årsmøtet 26.01.17

27. januar 2017

Årsmøte i Sandefjord Frisbeeklubb 26.01.17

Sted: Idrettens hus Sandefjord
Tilstede:
Seamus Jackson, Odne Lyngstad, Kristoffer Amundsen, Isabell Vibeto, Henning Johnsen, Chris Sunde, Ole Kopstad, Thomas Kjær, Simen Lehmann, Dag Espen Gulliksen, Jonas Engesvik, Espen Økern, Truls T. Johnsen, Frode Sveen, Atle Olsen, Håkon G. Russeltvedt, Stig Markegård
1.Gjennomgang av saksliste
Sakslisten for årsmøtet ble gjennomgått av Odne. Odne ble valgt som ordstyrer og Henning ble valgt som referent.
Odne og Henning underskriver referatet fra årsmøtet.

2.Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent av deltakerne på årsmøtet.

3.Årsberetning 2016
Klubben hadde i 2016 40 medlemmer (en nedgang fra 42 i 2015).
Nov 15-Mars 16 Vinterserie 2015-2016 (Totalt 10 runder).
Kommentar: Bra oppmøte med 10-15 spilllere pr runde. Arrangeres igjen denne vinteren 2016-2017.
27.3 Påskegolf på Knattholmen med 18 spillere
7.4-29.9 Torsdagsgolf (26 runder)
90 ulike spillere (2015: 115), 20 spillere i snitt (2015: 25), 7 spesial runder (inkl nye runder som Vear og Knattholmen)
Kommentar: Reduksjon i antall spillere fra i fjor. Kun 7 stk hadde strøkne runder. Dette hadde vært 10 spillere med strøkne runder hvis 14 runder hadde vært tellende og 11 med 13 tellende.
6-8.5 Klubbtur Gøteborg og Ale med 12 spillere
Kommentar: Veldig bra sosial tur !
29.5 Kyst tour 49 Deltakere (32 Open, 5 Nybegynnere, 8 Master/Grandmaster, 2 damer, 2 Junior)
Kommentar: To registeringsteam funket veldig bra !
10.6 Vestfold tour 47 Deltakere (25 Open, 19 Nybegynnere, 2 damer, 1 Junior)
Kommentar: Bra teknisk gjennomføring av arrangementet.
15.8 Klubbtøyet ble mottatt etter å hatt logoavstemning for å bestemme logoen. Totalt har medlemmene bestilt følgende plagg (pr 31.12.16):
T-shirt: 12 Pike: 10 Hettegenser: 11 Vindjakke: 5 Caps: 8
20.8 Post NM (30 deltakere).
Kommentar: 1500 kr til klubben som teknisk arrangør. Aktuelt å gjøre dette igjen om klubben blir spurt.
10.9 Klubbmesterskap med 19 deltakere
Kommentar: Litt skuffende få deltakere. Hvordan kan vi få med flere neste gang ?
16-18.9 Klubb tur Gøteborg og Ale med 13 deltakere
Kommentar: Veldig bra sosial tur !
18.10-20.12 Innetrening i Bugårdshallen
Kommentar: Bra oppmøte med med 12 og 13 spillere de første gangene. Noe færre spillere etter det. Ultimate og putte trening. Trolig mer fokus på innspill og putting når utesesongen nærmer seg.

4. Klubbens årsregnskap
Regnskapet ble framlagt. Driftsresultatet for 2016 ble på 1000 kr. Summen er lavere enn tidligere år fordi det ble innvestert en del midler i forbindelse med anskaffelsen av klubbtøy.
Klubben har en positiv egenkapital på 27000 kr fordelt på 26000 kr på ulike kontoer og 1000 kr i kontanter.
Det ble vedtatt å legge det fullstendige årsregnskapet ut på hjemmesiden så fort som mulig.

5. Valg av nytt styre
På vegne av valgkommiteen la Ole Kopstad fram innstillingen til nytt styre.
Nytt styre ble enstemmig valg og ble besatt som følger:
Leder: Odne Lyngstad
Nestleder: Henning
Styremedlem: Jonas Engesvik
Styremedlem: Isabell Vibeto
Styremedlem: Hege Sørle Kopstad
Varamedlem 1: Kristoffer Amundsen
Varamedlem 2: Simen Lehmann
Varmedlem 3: Thomas Kjær
Varamedlem 4: Atle Olsen
Varamedlem 5: Truls Teal Olsen
Kasserere: Henning og Ole
Valgkomite: Chris Sunde og Dag Espen Gulliksen

6. Budsjett for 2017
Odne la fram klubbens budsjett for 2017. Det lagt fram forslag om å øke kontigenten til 100 kr for juniorer og 400 kr for voksne medlemmer. Dette ble vedatt av årsmøtet.
Det budsjetteres med et overskudd på 20000 kr som skal innvesteres i ny bane på et senere tidspunkt.

7. Innkomne saker

7.1 Forslag om oppsett for torsdagsgolfen for 2016

26 runder, med forslag om det skulle være 14, 15 eller 16 tellende runder i 2017.
14 runder ble bestemt å være antall tellende runder i 2017.
3 CTP’er som i fjor . Trolig 7 spesial runder.
Start (runde 1): 06.04
Slutt (runde 26): 28.9
Forslag spesial runder (dette ble ikke direkte diskuert på årsmøtet pga tidsnød, men vil bli avgjort av torsdagsgolf komiteen):
Runde 3 21.4 Tvungen backhand
Runde 5 4.5 Putter challenge
Runde 7 18.5 Double basket
Runde 10 8.6 Tvungen forehand
Runde 13 29.6 Par golf (best på sammenlagt lista med dårligst, nest best med nest dårligst osv.) Første 9 best shot og siste 9 worst shot ?
Runde 19 10.8 Knattholmen (to runder a 18 hull)
Runde 22 31.08 3 disc challenge
Komiteen vurderer om det skal opprettes en nybegynnerklasse.

7.2 Valg av ansvarlige for torsdag golfen 2017
Odne, Ole, Simen, Kristoffer, Truls ble ansvarlige for torsdagsgolfen i 2017. De undersøker om Scoorin skal benyttes eller ikke. Utgifter til Scoorin tas av klubbkassa.

7.3 Arrangementer i 2017
Etter avstemning ble det bestemt å jobbe videre med følgende arrangementer i 2017:
-Ace race/Trilogy
-Klubbtur X 2
-Vestfold tour
-High Energi tour
-Sandefjord Open (PDGA C tier)
Klubbmesterskap i september (lørsdag 9.9 ?)
Thomas ble valgt som kioskansvarlig ved kommende arrangementer.
Styret ser på egnede datoer for de ulike arrangementene.

7.4 Valg av klubbturansvarlige
Stener ble bedt om å være ansvarlig for klubbens klubbturer i 2017 i etterkant av årsmøtet. Han takket ja til dette.

7.5 Rekrutering
Hvordan får vi flere medlemmer etter noe nedgang i 2016 ?
Ulike temaer ble diskutert:
-Ukentlige treninger
-Ta mer kontakt med skoler
-Tydeligjøring av klubben under torsdagsgolfen (skilt, banner osv).
Styret diskutere hvordan man skal jobbe videre med ulike alternativer.

7.6 Status for arbeid med ny bane i Sandefjord
Odne og Henning redgjorde for hvilke områder som har vært evaluert til nå og status for disse.

8. Annet
Ingen andre saker ble diskutert.

Sandefjord 27.01.17
Henning Johnsen