Waves

Oversiktskart

21. juni 2018

Par 67.

Hull #1 – Par 4 – 178 m – Ferdig

Hull #2 – Par 4 – 85m-  Ferdig

Hull #3 – Par 4 – Nesten ferdig

Hull #4 – Par 3 Nesten Ferdig

Hull #5 – Par 4 – Nesten ferdig

Hull #6 – Par 5 – Planlagt

Hull #7 – Par 3 – Påbegynt

Hull #8 – Par 3 – Påbegynt

Hull #9 – Par 3 – Påbegynt

Hull #10 – Par 3 – Planlagt

Hull #11 – Par 5 – Planlagt

Hull #12 – Par 3 – Planlagt

Hull #13 – Par 3 – Planlagt

Hull #14 – Par 3 – Påbegynt

Hull #15 – Par 3 – Påbegynt

Hull #16 – Par 3 – Nesten ferdig

Hull #17 – Par 4 – Nesten Ferdig

Hull #18 – Par 3 – Ferdig

Hull #19 – Par 4 – Ferdig

Par 3 : 11
Par 4: 6
Par 5: 2